Variaciones a partir de Mondrian 8. 2013.
Digital print on canvas.
45,28 x 73,23 inch.