Carcel de Florencia. 2008-2017.
Chromaluxe Art Brillo.
43,2 x 63,6 cm.