NY 18/11/01 14:49. 2018.
Digitaldruck auf Dibond.
180 x 240 cm.