NY 18/11/04 09:26. 2018.
Digitaldruck auf Dibond.
161,6 x 300 cm.